מדיניות האיכות

חברת ארתה טכנולוגיות בע”מ הינה חברה העוסקת בשיווק רכיבים, תתי-מערכות, מערכות ומכונות בתחומים טכנולוגיים שונים לתעשיות הביטחוניות ותעשיית ההי-טק.

החברה חרתה על דיגלה איכות ושירות ללא פשרות כאסטרטגיה עיסקית של החברה.
החברה קשובה  לצורכי לקוחותיה ופועלת בהתמדה לעמוד בציפיותיהם.
הנהלת החברה משקיעה תשומות, זמן, תשומת לב ניהולית ומשאבים כלכליים להגדלת פעילות החברה, נתח שוק ולשיפור הרווחיות לאורך זמן.
הנהלת החברה מאמינה כי שיתוף העובדים והיכרותם עם מערכת האיכות הוא תנאי הכרחי להצלחתה
תכנון ויישום הפעילויות בתחום האיכות יקיפו ויחייבו את כל הגורמים בחברה ויעשו על פי דרישות תקן : 9001:2015ISO

החברה מבצעת את עבודתה בהתאם לחוקים, תקנים רשמיים ותקני גופים ממשלתיים ובינלאומיים, ובהתאם לדרישות לקוחותיה, תוך כדי שיפור מתמיד.

החברה תפעל להדריך, לאמן ולספק אמצעים וסביבת עבודה מתאימים לעובדיה לנהל את פעילויותיהם באופן אחראי מבחינת האיכות והבטיחות.

החברה תביא לידיעת כל האנשים העובדים עבור החברה או מטעמה ולכל בעלי העניין את מדיניות האיכות שלה.

מדיניות החברה זמינה לכל בעלי עניין.